Okrasná a koupací jezírka

Okrasná a koupací jezírka

Zajišťujeme dodávku realizace jezírka na klíč. Preferujeme přírodní biotopy a přírodě blízká jezírka. Dokážeme si poradit i s moderními koupacími jezírky. Pokud to situace u klienta na pozemku umožňuje, snažíme o vyvážený poměr koupací části jezírka a regenerační zóny.

Nejčastěji osazujeme jezírka pouze čerpadly pro oběh vody a UV lampou. Využíváme přirozenou čistící schopnost „přátelských“ bakterií sídlících ve štěrku v regenerační zóně. Tyto zóny rovněž vhodně osazujeme vodními rostlinami. Toto má jak výrazný estetický efekt, tak praktický. Rostliny odebírají z vody dusík, který by mohl při vyšší koncentraci způsobit přemnožení nežádoucích vláknitých řas. K montáži externích filtrů přistupujeme v případech že: není dost prostoru pro regenerační zóny, majitel se chystá chovat v jezírku větší množství ryb. Problematika jezírek je poměrně obsáhlá a rádi Vám osobně vysvětlíme Vaše případné dotazy.