Ekozahrady – zahrady, které mají tělo i duši

Přirozené

Vše, co tvoří jeden celek je přirozené. Pro nás se úcta k celku projevuje tím, že ctíme krajinný ráz. Respektujeme ekotyp místa. Snažíme se geometrický tvar pozemku citlivě zakomponovat do krajiny, utlumit ostré rohy plotů. Při tvorbě designu používáme organické tvary, vlnovky, křivky – tvary inspirované přírodou.

Používáme přednostně domácí druhy rostlin, kterým se dobře daří. Víme kdy můžeme udělat vyjímku. Využíváme znalosti rostlin, abychom vytvořili společenství, které se samo rozmnožuje, kde jedna rostlina podporuje druhou.

Takto stromy pomáhají svým stínem udržovat potřebné vlhko. Keře vytvářejí úkryt mnoha ptákům a jiným živočichům. Kromě klasického trávníku rádi navrhujeme květnaté louky – společenstvo bylin, které se dá několikrát ročně pokosit a přitom hýří barvami a vůněmi. Používáme prvky permakulturního designu. Navrhujeme různé alternativy mulčování.

Léčivé

Všímáme si každého prostoru zahrady, vazeb v okolí, staveb, navazující architektury. Tam, kde zjistíme něajkou nerovnováhu, navrhujeme harmonizační opatření, čímž podpoříme samoléčící schopnosti celku. Hledáme energetické body v těchto systémech a posilujeme jejích působení léčivými kameny, programy, symboly a mandalami.

Originální

Každý prostor obývaný člověkem, rodinou, společenstvím, firmou získává kvalitu energií danou těmito bytostmi. V domě i zahradě se odráží individualita člověka, který tyto prostory používá. Snažíme se rozhovorem se zájemci o zahradu, vyladit náš projekt tak, aby co nějvíce odpovídal vnitřnímu naturelu a potřebě lidí, obyvájících dům a zahradu.

Bytost zahrady

Každá zahrada a krajinný celek má svou duši. Každé místo na naší zemi opečovávají elementární bytosti. Při tvorbě našich zahrad, tyto bytosti vyplouvají a zhmotňují se na papír. Často na sebe berou podoby ptáků, zvířat, květin. Tato bytost se pak stává svým tvarem základem našeho designu zahrady.

Jak pracujeme při návrhu EKOZAHRADY ?

 • 1. Po prvním kontaktu s námi si domluvíme osobní schůzku přímo u Vás na pozemku
 • 2. Během této konzultace, zjistíme Vaše požadavky
 • 3. Na základě těchto vstupních informací, Vám nabídneme cenu za vypracování projektu zahrady.
 • 4. V této nabídce obdržíte i obsah projektu (výkresy, tabulky, léčivá opatření apod.)
 • 5. Účtujeme si 300Kč+21%DPH za hod projekčních prací. Celková cena projektu se velmi liší jedna od druhé. Vliv na nacenění má velikost pozemku, množství navrhovaných úprav, feng šuej a jiné energetické rozbory.
 • 6. Zaměříme pozemek a vypracujeme většinou 2 studie řešení zahrady, kterou s Vámi prodiskutujeme.
 • 7. Vybranou variantu, popřípadě kombinaci obou variant, kterou si vyberete, dále rozvedeme až do finální podoby.
 • 8. Pokud projevíte zájem, ještě s Vámi před dokončením projektu zkonzultujeme osazovací plán.
 • 9. Celý proces práce na projektu skončí dnem předání, kdy Vám odevzdáme projekt a domluvíme se na případné další spolupráci.

Další možná spolupráce:

 • Realizace zahrady na klíč.
 • Poradenství při realizaci zahrady svépomocí.
 • Umístění energetických bodů do zahrady, aplikace feng šuej opatření, poradenství feng šuej interiérů, domů a krajiny